รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของการตลาดพญาไทและเปาโล กับรางวัล Gold Award ด้าน Strategic Marketing เพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย 💚💙

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของการตลาดพญาไทและเปาโล กับรางวัล Gold Award ด้าน Strategic Marketing เพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย 💚💙

.
ทางสมาคมการตลาดได้จัดงานประกวดแคมเปญการตลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย “MAT award” วันศุกร์ที่ 17 พย. 66 ที่ไปรษณีย์กลาง บางรัก

ซึ่งงานนี้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและได้รับความสนใจจากบริษัทชั้นนำส่งแคมเปญเข้าประกวดมากมาย
.
โดยแคมเปญ All You Can Check โรงพยาบาลพญาไทและเปาโล ได้ผ่านเข้ารอบ Finalist ประเภท Strategic Marketing แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์ และได้รับรางวัล GOLD award สุดยอดแคมเปญแห่งปี
.
สามารถสะท้อนแนวคิดทางการตลาดเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย และมีการนำกลยุทธ์มาแปรเป็นแผนการปฏิบัติการณ์ที่สอดคล้อง ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ทางธุรกิจท่ามกลางการแข่งขัน และได้ผลลัพธ์เชิงบวกให้กับแบรนด์พญาไท
.
#PhyathaiHospital
#AllYouCanCheck

Related posts