รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา นำคณะภิกษุสงฆ์สงขลา นมัสการพระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราช

รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา นำคณะภิกษุสงฆ์สงขลา นมัสการพระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราช


วันนี้ พระครูสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนาทวี /รอง เจ้าคณะจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากพระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา ให้นำคณะภิกษุสงฆ์ จ.สงขลา เดินทางเข้านมัสการพระบรมธาตุ ที่ จ.นครศรีธรรมราช จึงได้พร้อมด้วย พระครูบัณฑิตธรรมลังการ เจ้าอาวาสวัดยางทอง/ เจ้าคณะอำเภอสะเดา นำพระภิกษุบรรพชาอุปสมบทหมู่และคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ร่วมกับจังหวัดสงขลา ,ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) เดินทางไปนมัสการพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เพื่อสักการะเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีการเจริญพระพุทธมนต์บริเวณรอบพระบรมธาตุ
ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ร่วมกับจังหวัดสงขลา และ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)ได้บรรพชาอุปสมบทหมู่ 159 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระองค์ภาฯ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 จนถึงปัจจุบัน พระภิกษุในโครงการฯได้ประกอบสังฆกิจมาโดยตลอดจนกว่าจะครบวันเวลาตามที่กำหนดไว้

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts