นราธิวาส-ผู้แทน เลขาธิการศอ.บต. รุดเยี่ยมครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. เพื่อเยียวยาจิตใจให้เข้มแข็ง

นราธิวาส-ผู้แทน เลขาธิการศอ.บต. รุดเยี่ยมครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ…

Read More

เชียงใหม่-เปิดโครงการ “สร้างอาชีพ วิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ด้านการท่องเที่ยวและสินค้าเกษตร”

เชียงใหม่-เปิดโครงการ “สร้างอาชีพ วิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ด้านการท…

Read More

นายอำเภอสุไหงปาดีจับมือนายก อบต.สุไหงปาดีเดินทางไปมอบจักยาน 3 ล้อ ผู้ป่วยติดเตียงทีบ้านไอกูบู อ.สุไหงปาดี

นายอำเภอสุไหงปาดีจับมือนายก อบต.สุไหงปาดีเดินทางไปมอบจักยาน 3 ล้อ ผู้ป่วยติดเตียงทีบ้านไอก…

Read More